Par Zemessardzes 34.Artilērijas bataljona apmācībām pašvaldības teritorijā

Informējam, ka Zemessardzes  34.Artilērijas bataljons oktobrī veiks zemessargu apmācības Daugavpils novada teritorijā 2016.gada oktobrī.

03.-09.10.2016. Tiek plānots izmantot ZS 34.ArtBN apmācību vietai pieguļošas meža teritorijas, kas atrodas Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecības Daugavpils mednieku kolektīva “Seiļi” pārraudzībā. Apmācību laikā pārvietosies militārais transports un bruņotās militārpersonas. Apmācību laikā tiks izmantota kaujas munīcija (tikai mācību vietā “Meža Mackeviči”), mācību munīcija vai citi troksni izraisoši un pastiprinoši līdzekļi.

Kontaktpersona no ZS 34.ArtBN puses: kaprālis Sergejs Krupskis, tel. 65421138

15.,16.,29.,30.10.2016. Tiek plānots izmantot ZS 34.ArtBN apmācību vietai pieguļošas meža teritorijas, kas atrodas Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecības “Daugavpils mednieku kolektīva “Seiļi”” pārraudzībā. Apmācību laikā pārvietosies militārais transports un bruņotas militārpersonas. Apmācību laikā tiks izmantota kaujas munīcija (tikai mācību vietā “Meža Mackeviči”), mācību munīcija  vai citi troksni izraisoši un pastiprinoši līdzekļi.

Kontaktpersona no ZS 35.NBN puses: majors Aivars Jirgensons, tel. 29233665

21.-24.10.2016. Tiek plānots izmantot ZS 34.ArtBN apmācību vietai pieguļošas meža teritorijas, kas atrodas Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecības Daugavpils mednieku kolektīva “Seiļi” pārraudzībā. Apmācību laikā pārvietosies militārais transports un bruņotās militārpersonas. Apmācību laikā tiks izmantota kaujas munīcija (tikai mācību vietā “Meža Mackeviči”), mācību munīcija vai citi troksni izraisoši un pastiprinoši līdzekļi.

Kontaktpersona no ZS 34.ArtBN puses: kapteinis Igors Vucāns, tel. 65421138