Administrācija

Nr.  Amats  Vārds Uzvārds  Tālrunis  E-pasts
1.  Pārvaldes vadītāja Aina Pabērza  65475838

26456451

aina.paberza@vabolespag.lv
2.  Lietvedības pārzine Maruta Rušeniece  65475781 parvalde@vabolespag.lv
4.  Galvenā grāmatvede Alvīne Giptere  65475850 alvine.giptere@vabolespag.lv
5.  Grāmatvede Lūcija Audzere  65475850 lucija.audzere@vabolespag.lv
6. Grāmatvede – kasiere Regīna Strode 65467020 regina.strode@vabolespag.lv
7. Komunālā dienesta vadītājs Jānis Pudāns 65467020

26358807

 janis.pudans@vabolespag.lv