„Aizgavienī cīmūs braucu”

2.martā jau piekto reizi Vaboles pagastā notika tradicionālais pasākums „Aizgavienī cīmūs braucu”. Dienas pirmajā pusē parka laukumā par simboliskiem kausiem tautiski sportiskās aktivitātēs cīnījās folkloras kolektīvi, un medaļu komplekti tika sadalīti arī „tautas klasē”. Tā kā pavasarīgo laika apstākļu dēļ nebija iespējams tradicionālais Aizgavēņa rituāls – vizināšanās no kalna ar ragaviņām, viena no sportisko pārbaudījumu disciplīnam bija ragaviņu nešana, savukārt pie kultūras nama tapa ragaviņu izstāde. Kā katru gadu, Staņislavs Rubins zirga pajūgā izvizināja gan mazus, gan lielus brauktgribētājus. Neizpalika tradicionālais aizgavēņa cienasts-miežu plāceņi, „mīta gaļa”- uz koka iesma cepts speķis un aromātiska zāļu tēja.
Savukārt kultūras namā pasākuma apmeklētāji varēja skatīt folkloras kopu dalībnieku veidoto ekspresizstādi „Vylnys deķu roksti” un baudīt folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu koncertu, iet rotaļās ar Daugavpils novada folkloras kopām: Daugavpils novada Kultūras centra folkloras kopa „Dyrbyni” (vadītāja Ilze Mežiniece), Dubnas pagasta folkloras kopa „Atzola” (vadītāja Marija Umbraško), Vaboles vidusskolas folkloras kopa „Kanči” (vadītāja Elga Kursiša), Vaboles pagasta etnogrāfisko ansambli „Vabaļis” (vadītājs Artūrs Uškāns), Ilūkstes novada Bebrenes pagasta folkloras kopu „Ritam” (vadītāja Rita Kalvāne), Preiļu novada Saunas pagasta etnogrāfisko ansambli „Naktineica” (vadītāja Anita Fedotova).