Atklātā stunda ”Eiropas nākotne”

4. februārī pie mums, Vaboles vidusskolā, notika Eiropas parlamenta vēstnieku skolas atklātā stunda ”Eiropas nākotne”.

Nodarbības sākumā ar jauniešiem runāja Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks un eksperts ES jautājumos Aldis Austers. Jauniešiem saprotamā valodā tika izklāstītas Eiropas Savienības aktualitātes, problēmas un to risināšanas iespējas.

Pēc tam nodarbību vadīja Jolanta Bogustova – Eiropas parlamenta sabiedrisko attiecību pārstāve. Radoši, interesanti, liekot loģiski domāt, analizējot un izdarot secinājumus jaunieši apsprieda Eiropas nākotnes piecus scenārijus. Pirms tam bija iepazīta “Baltā grāmata par Eiropas nākotnes scenārijiem”, tad sadaloties grupās strādāja ar sarežģītā dokumenta tekstiem, analizēja, interpretēja, izteica savu viedokli un secinājumus.

Stundas mērķis: rosināt skolēnus, strādājot ar tekstu, izvērtēt savu nostāju par iespējamo Eiropas nākotni un argumentēt savu viedokli, izprast kāpēc svarīgi runāt par nākotni un veidot savu vīziju, saprast sasaiti – es, Vabole, Latvija, Eiropa, bija sasniegts. Šīs aktuālās problēmas jauniešus ieinterēsēja, lika viņiem sevi apzināties kā pilntiesīgus Eiropas nākotnes lēmējus. Nodarbība veicināja jauniešu apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināja izpratni par sabiedrībā notiekošo, motivēja līdzdarboties, kā arī pilnveidoja zināšanas, ļaujot pieņemt informētus lēmumus un veidot savu viedokli.

 

Ināra Dronga,

vēstures skolotāja