Dalība konkursā “Mana zeme skaistā”

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros, tiek īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. – 12.klasei, kuri ir iesaistīti konkursa aktivitātēs, projekta darba grupai sadarbojoties ar Latvijas novadu un pilsētu pedagogiem.

Projekta būtiskākā aktivitāte ir foto konkurss, kura ietvaros skolēni aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot, mobilos telefonus un foto aparātus. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājas lapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

Skolēnu labākie darbi tika izgatavoti, kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāca skolu īpašumā, ienesot, valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs.

Arī Vaboles vidusskolas skolēni piedalījās šajā konkursā un septiņu labāko autoru darbi tika dāvināti skolai un izstādīti skolas gaiteņos. 1.vietas ieguvēja Margarita Žuka, 2.vietas ieguvēja Linda Podniece un 3.vietas ieguvēja Nellija Podniece no konkursa rīkotājiem saņēma pateicības rakstus un jaukas balvas. Ir prieks apzināties, ka skolēni spēj saskatīt mūsu dzimtā novada un Latvijas skaistumu un prot ar šo izjūtu dalīties arī ar citiem.

Kristīne Kucina,
direktores vietniece audzināšanas jomā