Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2018. gada augustā

 

 Janīna Jalinska 13.08.

13.08.

20.08.

20.08.

Līksnas pagasta pārvalde

Vaboles pagasta pārvalde

Tabores pagasta pārvalde

Laucesas pagasta pārvalde

14.00-15.00 15.00-16.00 13.00-14.00 14.00-15.00
Arvīds Kucins Iedzīvotāju pieņemšana augustā nenotiks
Aivars Rasčevskis 01.08.

06.08.

Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Jānis Belkovskis 06.08.

20.08.

Špoģu vidusskola

Dubnas pagasta pārvalde

9.00-12.00

10.00-12.00

Andrejs Bruns 07.08.

13.08.

Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa Laucesas pagasta pārvalde 9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 08.08.

15.08.

22.08.

Salienas pagasta pārvalde

Skrudalienas pagasta pārvalde

Tabores pagasta pārvalde

10.00-12.00

8.00-10.00

10.00-12.00

Viktors Kalāns 13.08.

27.08.

Sventes pagasta pārvalde

Medumu pagasta pārvalde

10.00-13.00 10.00-13.00
Edgars Kucins 07.08.

14.08.

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

15.00-18.00

 

15.00-18.00

Jānis Kudiņš 06.08.

20.08.

Līksnas pagasta pārvalde

Līksnas pagasta parvalde

15.00-17.00

15.00-17.00

Janīna Kursīte 06.08.

 

13.08.

 

20.08.

 

27.08.

Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”

Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”

Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”

Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”

9.00-12.00

 

9.00-12.00

 

9.00-12.00

 

9.00-12.00

Juris Livčāns 01.08.

06.08.

Daugavpils novada dome, 53.kabinets Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, Vecstropi 13.00-14.00

16.00-18.00

Visvaldis Ločs 09.08.

16.08.

30.08.

Medumu pagasta pārvalde

Medumu pagasta pārvalde

Medumu pagasta pāvalde

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Aleksejs Mackevičs 01.08.

27.08.

Biķernieku pamatskola

Biķernieku pamatskola

15.00-18.00

15.00-18.00

Vjačeslavs Moskaļenko 21.08.

22.08.

28.08.

Salienas pagasta pārvalde

Vecsalienas pagasta pārvalde

Tabores pagasta pārvalde

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.00

Olesja Ņikitina 06.08.

13.08.

20.08.

Naujenes pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

16.00-18.00 16.00-18.00

16.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 07.08.

17.08.

21.08.

28.08.

Sventes vidusskola

Sventes pagasta bibliotēka

Sventes vidusskola

Sventes pagasta bibliotēka

9.00-11.00

16.00-17.00

9.00-11.00

16.00-17.00

Regīna Tamane 10.08.

24.08.

Skrudalienas pagasta pārvalde

Vecsalienas pagasta pārvalde

13.00-16.00

13.00-16.00