“ Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki – Ceglinieki” grants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500 – 2,020 (1.52 km)”

Izsludināts: 2017.08.01
Identifikācijas numurs: Vaboles pag.pārv. 2017/4
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Vaboles pag. pārv. 2017/4
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: “ Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11

 „Kucini – Dublinieki – Cegliniekigrants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)

CPV kods: 45233142-6
Pasūtītāja nosaukums: Vaboles pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000030945
Adrese: “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Tālrunis: 65475781
Fakss: 65460880
Kontaktpersona:

E-pasts:

Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza (mob.tel. 26456451)

parvalde@vabolespag.lv

Dokumentācija: PAZIŅOJUMS

NOLIKUMS

LĒMUMS

Grozījumi dokumentācijā:
Uzvarētāja nosaukums:
Uzvarētāja apraksts:  SIA „MELIORS KRAUJA”
Uzvarētāja cena:  53702,44
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:  18.01.2018.
Risinājums:  Līgums

VIENOŠANĀS