Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana”

Izsludināts: 2017.02.03
Identifikācijas numurs: Vaboles pag.pārv.2017/2
Iepirkuma stadija: Pārtraukts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Vaboles pag. pārv. 2017/2
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam

„Vaboles vidusskolas pārbūve un

sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana

CPV kods: 71520000-9
Pasūtītāja nosaukums: Vaboles pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000030945
Adrese: “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Tālrunis: 65475781
Fakss: 65460880
Kontaktpersona:

E-pasts:

Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza (mob.tel. 26456451)

parvalde@vabolespag.lv

Dokumentācija:  PAZIŅOJUMS

NOLIKUMS

Grozījumi dokumentācijā:
Uzvarētāja nosaukums:
Uzvarētāja apraksts:
Uzvarētāja cena:
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:
Risinājums: Iepirkums pārtraukts

Būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā

Lēmuma pieņemšanas datums: 20.02.2017.