Ceļu uzturēšanas darbi Vaboles pagastā

Izsludināts: 2015.07.01
Identifikācijas numurs: Vaboles pag.pārv. 2015/3
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Vaboles pag.pārv. 2015/3
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ceļu uzturēšanas darbi Vaboles pagastā
CPV kods: 45233141-9
Iepirkuma stadija: 13.07.2015.
Pasūtītāja nosaukums: Vaboles pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000030945
Adrese: “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Tālrunis: 65475781
Fakss: 65475781
Kontaktpersona:

 par iepirkuma priekšmetu – Komunālā dienesta vadītājs Jānis Pudāns, 65475855, 28341709, e-pasts parvalde@vabolespag.lv

par iepirkuma nolikumu – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Aina Pabērza, 65475838, 26456451 e-pasts: aina.paberza@vabolespag.lv

Dokumentācija: pazinojums_celi_15_3

nolikums_celi_15_3

lemums_celi_15_3

Uzvarētāja nosaukums: SIA „MELIORS KRAUJA”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 06.10.2015.
Risinājums: ligums_1

ligums_2