Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-3 „Vaboles stacija-Aizbalti-Pudāni-Mukāni” atjaunošana”, Pk. 6,370 – 7,740 (1.370 km)

Izsludināts: 2019.04.26
Identifikācijas numurs: Vaboles pag.pārv. 2019/1
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Vaboles pag. pārv. 2019/1
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-3 „Vaboles stacija-Aizbalti-Pudāni-Mukāni” atjaunošana”, Pk. 6,370  – 7,740 (1.370 km)
CPV kods: 45233142-6
Pasūtītāja nosaukums: Vaboles pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000030945
Adrese: “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Tālrunis: 65475781
Fakss: 65460880
Kontaktpersona:

E-pasts:

Kontaktpersona  Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja – Aina Pabērza (mob.tel. 26456451)

parvalde@vabolespag.lv

Dokumentācija: PAZIŅOJUMS

NOLIKUMS

LĒMUMS

Grozījumi dokumentācijā:
Uzvarētāja nosaukums: SIA “BauForm”
Uzvarētāja apraksts:
Uzvarētāja cena:
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:
Risinājums: LĪGUMS