Elektroenerģijas piegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām

Izsludināts: 2016.08.19
Identifikācijas numurs: Vaboles pag.pārv. 2016/4
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkums „Elektroenerģijas piegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām”,

identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/4.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: Vaboles pag. pārv. 2016/4
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Elektroenerģijas piegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām
CPV kods: 09310000-5
Pasūtītāja nosaukums: Vaboles pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000030945
Adrese: “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Tālrunis: 65475781
Fakss: 65475781
Kontaktpersona:

 

E-pasts:

Kontaktpersona iepirkuma specifikācijas jautājumos – Vaboles pagasta pārvaldes komunālā dienesta vadītājs – Jānis Pudāns, tālr. 65467020, 28341709

parvalde@vabolespag.lv

Dokumentācija:   NOLIKUMS

PAZIŅOJUMS

Lēmums

Grozījumi dokumentācijā:
Izteikt 4. pielikumu „Līgums  Iepirkumam Elektroenerģijas piegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr.Vaboles pag.pārv. 2016/4” šādā redakcijā (skat. pielikumu 4_pielikums_grozījumi)

 

4_pielikums_grozijumi

Ievietots 23.08.2016. plkst. 14.20

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Geton Energy”
Uzvarētāja apraksts: SIA “Geton Energy”, Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073
Uzvarētāja cena: 2891,15 euro (bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:  

13.10.2016.

Risinājums:  Līgums