Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām

Izsludināts: 2016.12.27
Identifikācijas numurs: Vaboles pag.pārv. 2016/7
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Vaboles pag. pārv. 2016/7
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles  pagasta pārvaldes vajadzībām
CPV kods: 09100000-0
Pasūtītāja nosaukums: Vaboles pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000030945
Adrese: “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Tālrunis: 65475781
Fakss: 65460880
Kontaktpersona:

E-pasts:

Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza (mob.tel. 26456451)

parvalde@vabolespag.lv

Dokumentācija:  PAZIŅOJUMS

NOLIKUMS

LĒMUMS

 

Grozījumi dokumentācijā: Izteikt 2. pielikumu Tehniskā specifikācija un 3.pielikumu Tehniskā piedāvājuma forma iepirkumam „Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles  pagasta pārvaldes vajadzībām”  Iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7 šādā redakcijā (skat. pielikumu GROZĪJUMS)

GROZĪJUMS

Ievietots 02.01.2017. plkst. 14.05

Uzvarētāja nosaukums:  SIA “Auto Welle”
Uzvarētāja apraksts:
Uzvarētāja cena:  28 719,01 euro
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:  17.01.2017.
Risinājums:  LĪGUMS