Jumtu vienkāršota atjaunošana Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja ēkai un dzīvojamai ēkai Parka ielā 2, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov.

Izsludināts: 2018.06.19
Identifikācijas numurs: Vaboles pag. pārv. 2018/1
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Vaboles pag. pārv. 2018/1
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jumtu vienkāršota  atjaunošana Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja ēkai un dzīvojamai ēkai Parka ielā  2, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov.
CPV kods: 45260000-7
Pasūtītāja nosaukums: Vaboles pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000030945
Adrese: “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Tālrunis: 65475781
Fakss: 65460880
Kontaktpersona:

E-pasts:

Kontaktpersona iepirkuma specifikācijas jautājumos – Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja – Aina Pabērza (mob.tel. 26456451)

parvalde@vabolespag.lv

Dokumentācija: PAZIŅOJUMS

NOLIKUMS

BA Vabole Muzejs

BA Vabole dzivojama ekas

Muzejs PDF

Maja PDF

Skaidrojošais apraksts_muzejs

Skaidrojošais apraksts_dzivojama

Ziņojums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Grozījumi dokumentācijā:
Uzvarētāja nosaukums: 1. daļa SIA “VANPRO”

2. daļa  SIA “VANPRO”

Uzvarētāja apraksts:
Uzvarētāja cena: 1. daļa 52 137,94 euro

2. daļa 16 475,77 euro

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 26.07.2018.
Risinājums: līgumi