IESTĀDES

Struktūrvienība Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Vaboles vidusskola Direktore Elita Skrupska 65475816 skola@vabolespag.lv
Bibliotēka Vadītāja Ināra Meijere 65475846 vabolebibl@inbox.lv
Vaboles kultūras nams Direktore Vija Pabērze 65467018 pavija@inbox.lv
Komunālais dienests Vadītājs Jānis Pudāns 65467020  –