INFORMĀCIJA PAR CEĻU AIZLIEGUMA ZĪMĒM VABOLĒ

Vaboles pagasta teritorijā, sakarā ar sliktajiem klimatiskajiem apstākļiem, uzstādītas ierobežojuma ceļa zīmes Nr.312 ,,Masas ierobežojums 7 tonnas”, —–uz šādiem pašvaldības ceļiem:
94-2 Krogasēta – Asaisstūris
94-3 Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni
94-7 Vaboles c.-Kneika
94-8 Vabole–Kneika-Ceglinieki
94-19 Lielceļš-Linarte