Informācija

Vaboles pagasta teritorijā, sakarā ar sliktajiem klimatiskajiem apstākļiem, uzstādītas ierobežojuma ceļa zīmes Nr.312 ,,Masas ierobežojums 7 tonnas”, uz šādiem pašvaldības ceļiem:
             94-2 Krogasēta – Asaisstūris
             94-3 Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni
             94-7 Vaboles c.-Kneika
             94-8 Vabole–Kneika-Ceglinieki
             94-19 Lielceļš-Linarte