Jāņu ielīgošana ar etnogrāfisko ansambli „Vabaļis”

Jāņu ielīgošana ar etnogrāfisko ansambli „Vabaļis” 20.06. 14.00 Vaboles parkā