Jaunieši stāda ozolus par godu Latvijas simtgadei

Līdz ar 2016.gadu, novadā tiek uzsākta Daugavpils novada jaunatnes akcija “Augsim Latvijai”, kuras mērķis ir rosināt jauniešu interesi par Daugavpils novadu, veicināt piederības sajūtu dzimtai vietai un veikt ilgspējīgu ieguldījumu Daugavpils novada apzaļumošanā.

Par godu Latvijas simtgades svinībām, visā valstī tiek organizēti pasākumi, kas iekļauj sevī vides labiekārtošanu. Daugavpils novada domes Izglītības parvalde un Daugavpils novada jaunatne atsaucās uz akciju “Simts ozoli Latvijai” un, sākot ar 2016.gada maiju, uzsāka trīs gadu akciju “Augsim Latvijai”, kuras rezultātā līdz 2018.gadam katrā no Daugavpils novada pagastiem tiks iestādīti vismaz 5 ozoli. Katru gadu starp pagastiem tiks veikta aptauja, kuras rezultātā Izglītības pārvalde noteiks tos pagastus, kuri saņems finansētos ozolus. Pagasti var piedalīties akcijā vairākkārt, ik gadu apzaļumojot savu teritoriju, bet finansētos stādus no Izglītības pārvaldes varēs saņemt tikai vienu reizi. 2016.gadā akcija tika uzsākta Naujenes, Biķernieku, Kalkūnes, Skrudalienas un Vaboles pagastā.

20.05. Biķernieku pagasta jaunieši aicināja uz pasākumu “Skaistā piektdiena”, kuras ietvaros tika sakopta un apzaļumota teritorija apkārt Biķernieku jauniešu pulcēšanas vietai un pagasta pārvaldes ēkai, kā arī notika svinīga ozolu stādīšana. Pasākums tika atklāts ar Biķernieku pagasta Kultūras centra vokālā ansambļa “Sunshines” dziesmām un Olgas Pankovas, pagasta jaunatnes lietu atbildīgās uzrunas. Savā runā Olga akcentēja ozola nozīmi latviešu folklorā, tā spēku un varenību. Svinīgā gaitā visi pasākuma dalībnieki devās stādīt ozolu aleju, kas jau bija iesākta pašu spēkiem.

28.05. Kalkūnes pagastā tika organizēts “Velo izbrauciens pa Kalkūniem”. Velo izbrauciena laikā ikvienam bija iespēja ne tikai apskatīt Kalkūnes pagasta skaistās dabas ainavas, bet arī lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, kopīgi sportojot un pievēršot savu uzmanību dabai draudzīgām sporta aktivitātēm. Velo izbrauciena galvenais mērķis bija popularizēt sporta aktivitātes novadā, sniegt iespēju iepazīt Kalkūnes pagastu no cita skatupunkta, kā arī labiekārtot teritoriju apkārt Raiņa akmenim. Pasākuma laikā pie Raiņa akmens tika iestādīti pieci ozoli, kas ir tikai pirmais solis Daugavpils novada apzaļumošanā. Liels prieks bija, ka velo izbraucienā un teritorijas labiekārtošanā piedalījās gan Kalkūnes, gan Līksnas pagastu, gan Daugavpils jaunieši, dažāda vecuma bērni, kā arī gandrīz visi Kalkūnes pagasta pārvaldes darbinieki. Pēc teritorijas labiekārtošanas, visiem pasākuma dalībniekiem tika organizēta tējas pauze spēku atgūšanai, kā arī pārsteiguma aktivitāte – iespēja iepazīt Kalkūnes pagastu un Daugavpils novada teritoriju no putna lidojuma.

29.05. Naujenes pagasta jaunieši atklāja pagasta svētkus ar ozolu stādīšanu, kas ir turpinājums jau iesāktai tradīcijai, nākotnes vīzija par paaudžu koku alejas izveidi Naujenes pagastā. Naujenes pagasts katram ozolam piemeklēja goda stādītāju. Kā vieni no ozolu stādītajiem bija Janīna Jalinska, Vanda Kezika,, Aleksandrs Aizbalts, Irēna Bulaša, Ināra Mukāne, Juris Livčāns, un Ināra Miglāne. Ļoti svarīga loma Naujenes pagastā ir ģimenei, tāpēc divus ozolus iestādīja pagasta daudzbērnu ģimene Kuzmicki un Sergejevu ģimene ar jaundzimošo. Pagastā darbojas aktīvi jaunieši, tāpēc arī viņiem tika dota iespēja iestādīt stādu, bet noslēdzošo ozolu iestādīja vecākais pagasta iedzīvotājs Jānis Lociks.

Savukārt, Skrudalienas pagasta “Ģimenes diena” pasākuma ietvaros, jaunieši aicināja pagasta iedzīvotājus gan uz jauniešu vadītu ziedu veidošanas radošo darbnīcu, gan arī ozolu stādīšanu pie Silenes pamatskolas. Skola ir vieta, kur no bērniem uzaug mērķtiecīgi jaunieši, vieta, kur viņi saprot savas stiprās un vājās puses un sāk realizēt sevi kā personības. Līdz ar pagasta jauniešiem, ozolu stādīšanā iesaistījās septiņas Skrudalienas pagasta ģimenes.

31.05. Vaboles pagasta jaunieši saviem ozoliem piešķīra spēka zīmes, lai spēcinātu Latvijas garu un godinātu mūsu senčus. Pirmajam ozolam tika piešķirts Austras koks ar Ozoliņa zīmi, kas sargā dzimtu un ģimeni. To iestādīja paši mazākie Vaboles iedzīvotāji. Otrais ozols ir ar Saules zīmi, tā simbolizē mūžīgu kustību, dzīvības spēku, sargā dzimtu, nes Dieva svētību. Šo ozolu stādīja 1.- 4. klases skolēni, lai tiem nekad netrūks enerģijas. Trešais ozols ir ar Zalkša zīmi, tas nes gudrību, zinātkāri, izveicību, asu prātu un atjautību. Šo ozolu iestādīja 5.- 9. klases skolēni, lai tiem nepazustu vēlme iegūt jaunas zināšanas. Ceturtais ozols ir ar Māras krusta zīmi, kas saistās ar uguni, māju, auglību. Šo ozolu iestādīja 10.- 12. klases skolēni, tās enerģija dos tiem spēku un nesīs veiksmi pirms un pēc skolas pamešanas. Piektais ozols ir ar Jumja zīmi, to iestādīja jaunieši kopā ar visiem citiem, kas stādīja ozolus, jo mums latviešiem, jauniem un veciem, ir jāturas kopā un jātur šīs zīmes cieši blakus.

Daugavpils novada domes Izglītības parvalde pateicas pagasta pārvaldēm, SIA “Zelve” vadītājam Jānim Bogdānam par atsaucību, kā arī aicina plānot ozolu stādīšanu arī turpmākajā gadā, turpinot iesākto darbu.

FOTOGALERIJA

Santa Matisāne
Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes
Jaunatnes lietu speciāliste

 

vabole (6) kalkuni (4) kalkuni (5) skrudaliena (2)