Kapusvētki Līksnas draudzes kapsētās 2013. gadā

8. jūnijā. Mukānu kapos   plkst. 12:00
                 Motivānu kapos  plkst. 14:00
*
20. jūlijā. Mīšteļu kapos ar Sv. Misi plkst. 11:00
*
27. jūlijā. Vaikuļānu kapos plkst. 11:00 
                  Koķinišķu kapos  plkst. 12:30
*
3. augustā. Patmaļu kapos ar Sv. Misi plkst. 11:00