Konkursa „Gada skolēns” nominācijas Vaboles vidusskolā

Jau trešo reizi mācību gada beigās Vaboles vidusskolas skolēniem tiek piešķirtas konkursa „Gada skolēns” nominācijas un naudas balvas. Konkursa organizēšana notiek sadarbībā ar biedrību „Savai skolai Vabolē”. Tās valdes priekšsēdētāja ir mūsu skolas absolvente Anita Ozola. Balvu fondu sarūpē vietējie uzņēmēji.

Konkursa mērķis ir veidot skolēnos atbildīgu un aktīvu pilsonisko attieksmi pret saviem pienākumiem. Mācību gada laikā skolēni uzskaita aktivitātes, kurās ir piedalījušies, un sasniegumus. Skolotāji vērtē uzvedību un attieksmi pret mācībām. Naudas balvas motivē skolēnus būt atbildīgiem un gūt augstākus mācību sasniegumus, godprātīgi uzvesties un piedalīties daudzveidīgās dažādu jomu aktivitātēs.

Konkursa rezultāti ir pārsteidzoši, jo summējot punktus, iegūtais skaitlis ir iespaidīgs. 1.-3. klašu grupā galvenās balvas ieguvējam – 105 punkti; 4.-6. klašu grupā – 105,12 punkti; 7.-9. klasē – 195,24 punkti, bet 10.-12. klašu grupā – 156,88 punkti.

Skola ir pateicīga visiem uzņēmējiem, kuri ziedojuši konkursa naudas balvām. Paldies šī gada sponsoriem – Līksnas un Vaboles zemnieku saimniecībām un to īpašniekiem: Valentīnam un Elgai Kursišiem (ZS „Ozoli”); Andrim un Valdim Rodčenko (ZS „Lapsukalns”); Valentīnam un Mārim Audzeriem (ZS „Druviņi); Ainim un Dinai Žilvinskiem (ZS „Sniegi”); Rihardam Alikam (ZS „Rīts”); Jurim Vingrim (ZS „Kļaviņas”); Andrim Kucinam (ZS “Tūjiņas”). Paldies arī par klātbūtni mācību gada noslēguma pasākumā un balvu pasniegšanu!

 

Elita Skrupska,

Vaboles vidusskolas direktore