Kontakti

VABOLES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. LV90000030945
“Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 
tālr. 65475781
e-pasts: parvalde@vabolespag.lv

www.vabolespag.lv

Rekvizīti:

Nosaukums: Daugavpils novada pašvaldības  Vaboles pagasta pārvalde

Adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads

Reģistrācijas numurs  : 90000030945

Kredītiestādes nosaukums: Valsts Kase

Kredītiestādes kods: TRELLV22

Norēķinu konta numurs Valsts Kasē: LV72TREL9812142001000

Darba laiks:
Pirmdiena – Piektdiena 8.00 – 17.00
Pārtraukums  12.00 – 13.00

 

Nr.  Amats  Vārds Uzvārds  Tālrunis  E-pasts
1.  Pārvaldes vadītāja Aina Pabērza  65475838 aina.paberza@vabolespag.lv
2.  Lietvedības pārzine Maruta Rušeniece  65475781 parvalde@vabolespag.lv
4.  Galvenā grāmatvede Alvīne Giptere  65475850 alvine.giptere@vabolespag.lv
5.  Grāmatvede Lūcija Audzere  65475850 lucija.audzere@vabolespag.lv
6. Grāmatvede – kasiere Regīna Strode 65467020 regina.strode@vabolespag.lv
7.  Zemes lietu speciālists  Jānis Smilgins  65467020  janis.smilgins@vabolespag.lv
8. Komunālā dienesta vadītājs Jānis Pudāns 65467020  janis.pudans@vabolespag.lv
9. Kultūras  nama  direktore Vija Pabērze 65467018 pavija@inbox.lv
10. Bibliotēkas  vadītāja Ināra Meijere 26414806 vabolebibl@inbox.lv
 11. Kapsētas pārzinis  Valentīna Skrinda  65467019  valentina.skrinda@vabolespag.lv
12. Jaunatnes lietu speciālists Jānis Plešaunieks
13. Sporta organizators Jānis Plešaunieks
14. Vaboles vidusskola 65475816
15. Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Valentīna Skrinda  65467019 valentina.skrinda@vabolespag.lv
16. Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesas locekle Biruta Kokina 65467019 birutakokina@inbox.lv
17. Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne 65471009 skrindu_muzejs@inbox.lv
18. Vaboles pagasta feldšerpunkts 65475830