Lāčplēša diena Vaboles vidusskolā

Sauciens uz augšu šāvās skanīgs, spēcīgs un tīrs,
Iztrūcies cēlās un āvās latviešu karavīrs.
Kopā ar dzīviem un veļiem varoņi pulcēties sāk,
Raugi: pa rasainiem ceļiem mūžīgā Latvija nāk.

Ar svecīšu un lāpu liesmām ir atnācis novembris un Lāčplēša diena. Jau nedēļas sākumā skolā valdīja patriotiska noskaņa. Karoga lentītes pie apģērba, skolas īpašais noformējums, fotoizstāde “Lāčplēša diena fotomirkļos” – tas viss radīja pacilātu gaisotni. Vaboles vidusskolas 9.klase īpaši gatavojās šim pasākumam un piektdien, 9.novembrī, visus aicināja uz svētku pasākumu. Pasākuma laikā varēja noskatīties arī filmiņu par tā laika vēstures notikumiem. Pēc pasākuma visi pulcējās skolas pagalmā uz lāpu iedegšanu un siltu tēju.

Lai gaišs valsts svētku mēnesis!

 

Kristīne Kucina,

direktores vietniece audzināšanas jomā