Latvijas 100. gadadienā “Staro Vabole”

Kaut varētu vienmēr tā stāvēt
Starp mirkli un mūžību…

Latvijas valsts 100.gadadienas mirklis ir pagājis un aizsteidzies mūžībā. Taču šis mirkli aizsteidzoties ir atstājis skaistu, siltu un aizkustinošu sajūtu ikkatrā sirdī. Arī Vaboles vidusskolas saime cītīgi gatavojās svētku svinēšanai. Svinīgā pasākuma norisi veidoja 11.klase kopā ar audzinātāju V.Kucinu, to ar skaistām dejām un dziesmām papildināja skolēnu pašdarbības kolektīvi. Kā jauka tradīcija ir izveidojusies Vaboles vidusskolas pateicības rakstu pasniegšana ģimenēm, kas ikdienas dzīvē klusi un nemanāmi, bet apzinīgi veic savus pienākumus, veido pozitīvu attieksmi un jauku sadarbību ar skolu. Šogad pateicības rakstus saņēma Jankovsku, Tenisu, Skrindu, Žuku ģimenes un Sarkaņu nu Pupiņu audžuģimenes.

Pēc svinīgā pasākuma Skolēnu pašpārvalde visus aicināja aplūkot sešus “Staro Vabole” gaismas objektus. Un nākamo Latvijas simtgadi veidosim ar gaišām domām, labiem darbiem un jauku attieksmi vienam pret otru. Lai mums visiem izdodas!

FOTOGALERIJA

Kristīne Kucina,

direktores vietniece audzināšanas jomā