Lielā Talka

Aicinām piedalīties Lielās Talkas aktivitātēs Vaboles pagastā 26.04.2014. no plkst. 09:00. Vaboles parkā sakopsim atpūtas laukumu pie lielā ozola.

Talkas dalībniekiem tiks nodrošināti maisi. Aicinām talkotājus līdzi ņemt savus darba rīkus – lāpstas, grābekļus, zāģus u.c.—–

Pārējo teritoriju sakopšanai atkritumu maisus varēs saņemt talkas dienā pagasta pārvaldē pie Lielās Talkas koordinatores Valentīnas Skrindas t:25927546.

Savākto atkritumu maisus lūdzam novietot šādos punktos:

  • Lielajās Kļockās pie autobusa pieturas “Kalnciems”;
  • Vabolē pie pagasta pārvaldes atkritumu konteineriem;
  • Lielajos Mukānos.

Citās vietās novietotie atkritumi netiks izvesti!

Uz tikšanos Lielajā Talkā!