Mācību gada noslēguma pasākums Daugavpils novada kultūras centrā

29. maijā Daugavpils novada kultūras namā notika 2012./2013. mācību gada novada un valsts olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana. Kopumā tika apbalvoti 30 olimpiāžu laureāti, kā arī piešķirti sertifikāti par aktīvu radošo darbību un olimpiāžu rezultātu kopvērtējumu. Vaboles vidusskolu pasākumā pārstāvēja fizikas, vizuālās mākslas, vēstures un ekonomikas olimpiāžu laureāti un viņu skolotāji. —–

Mēs priecājamies par 12. klases skolnieci Ilzi Litiņu, kura piedalījās 2 valsts olimpiādēs. Valsts vēstures olimpiādes novada posmā saņēma III vietu un tika uzaicināta uz valsts posmu, valsts ekonomikas olimpiādes novada posmā saņēma III vietu un arī brauca uz valsts posmu. Apsveicam skolotājas Venerandu Kucinu un Signitu Gabrāni! 

Veneranda Kucina bija trīskārtēja laureāte, jo konsultēja arī fizikas un matemātikas olimpiāžu uzvarētājus. Apsveicam 9. klases skolnieku Raivi Žilvinski par iegūto II vietu fizikas valsts olimpiādes novada posmā un 5. klases skolnieku Renāru Kucinu ar iegūto II vietu valsts matemātikas olimpiādes novada posmā! 

Divas mūsu skolnieces Arta Vuškāne un Megija Gintere ieguva godalgotās vietas novada vizuālās mākslas olimpiadēs. Sveicam skolotāju Annu Lazdāni! 

Vaboles vidusskola saņēma arī III vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā. 

Priecājamies par mūsu skolēniem un pedagogiem, vēlam panākumus un radošu garu arī nākošajā mācību gadā!