Novada jaunieši piedalījās līderu un jaunatnes darbinieku treniņu kursā

No 1. līdz 8. septembrim Višķu pagasta jauniešu biedrība VJCS pārstāvēja novadu ERASMUS+ jauno līderu un jaunatnes darbinieku treniņu kursā. Projekts tika vērsts uz Eiropā tik aktuālo jautājumu kā imigrācijas krīze, imigrantu un reemigrantu integrācija, tolerance utt.

Višķu pagasta jauniešu biedrību VJCS pārstāvēja Višķu pagasta jauniešu centra vadītājs Jānis Briška, Vaboles pagasta jaunatnes lietu speciālists Jānis Plešaunieks un Višķu pagasta jauniešu centra jauniešu domes sabiedrisko attiecību un neformālās izglītības koordinatore Laura Lāčauniece.

Projektā piedalījās 24 pārstāvji no 8 valstīm (Latvijas, Polijas, Lietuvas, Bulgārijas, Rumānijas, Grieķijas, Portugāles un Itālijas). Katras valsts pārstāvji dalījās ar savu pieredzi, kas saistīta ar imigrāciju, emigrāciju un sociālo integrāciju.

Astoņu dienu treniņkursa laikā tika diskutēts par dažādām problēmām Eiropas Savienībā, kas skar integrāciju, un projekta noslēgumā tika izstrādāta sava metodoloģija, kā ar neformālas izglītības palīdzību mēs spētu integrēt sabiedrībā jauniešus imigrantus, reemigrantus un citu sociālo grupu pārstāvjus.

Katras valsts pārstāvjiem bija iespēja arī prezentēt savu valsti, Daugavpils novada pārstāvji to paveica teicami. Visi projekta dalībnieki bija sajūsmā par Lauras Lāčaunieces sastādīto prezentāciju par Latviju un Daugavpils novadu, dalībnieki tika cienāti ar šprotēm, Laimas konfektēm un citiem Latvijai tik raksturīgiem ēdieniem. Katram projekta dalībniekam pienācās arī reprezentablie materiāli no Višķu pagasta pārvaldes, kuros ikviens tiek aicināts apmeklēt Višķu pagastu un Daugavpils novadu.

No projekta novada pārstāvji ir atgriezušies ar lielu gandarījumu, jo īpaši liels prieks ir par lielo metodoloģisko bagāžu, kas kalpos kā labs palīgs darbā ar jauniešiem arī vietējā kopienā.

Daugavpils novada pārstāvji īpašu paldies saka partnerorganizācijai no Lietuvas “WE GO”, kas iesaistīja Višķu pagasta jauniešu biedrību VJCS šajā projektā.

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavoja:
Višķu pagasta jauniešu centra vadītājs
Jānis Briška