Novada pasākums, apbalvoja labāko skolnieci Lāsmu Rubinu 10.klase un grāmatas “Mana skola” autorus skolotāju Signitu Gabrāni un 12.klases skolnieci Elīnu Gadzāni