Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā

No 2012.gada 1.janvāra stājušies spēkā Daugavpils novada domes saistošie noteikumi Nr.21 „Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā” .

Lai veiktu apbedījumu kapsētā, obligāti nepieciešams griezties Vaboles pagasta pārvaldē kapavietas saskaņojuma saņemšanai un apbedījuma reģistrēšanai.

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Daugavpils novada domes interneta mājaslapā www.dnd.lv vai pagasta pārvaldē.

Tālruņi uzziņām 25927546, 26456451