Par kūlas dedzināšanu

Cienījamie iedzīvotāji!

 Informējam, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 51.pantu par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, ir paredzēta administratīvā atbildība. Savukārt, LAPK 179.panta ceturtā daļa paredz administratīvo atbildību par kūlas dedzināšanu. Atbilstoši LAPK 210.pantam administratīvās lietas par LAPK 51.panta un 179.panta ceturtās daļas pārkāpumiem ir tiesīgas izskatīt pašvaldību administratīvās komisijas.

 Kūlas neatļauta dedzināšana apdraud ne tikai īpašumu, bet arī cilvēka dzīvību, radot kaitējumu dabai un nodarot zaudējumus valsts, pašvaldību un privātajam īpašumam!

 Aicinām ikvienu iesaistīties kūlas dedzināšanas novēršanā!