Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Valsts meža dienests pamatojoties uz 17.02.2004. MK noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 29.punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, ar 26.04.2016. rīkojumu Nr.50 ir noteicis meža ugunsnedrošo laikaposmu visā valsts teritorijā sākot ar š.g. 2.maiju.