Par pārbrauktuves slēgšanu

Informējam, ka Vaboles stacijas 371.km dzelzceļa pārbrauktuve (autoceļā V-677 pāri pievedceļam Vaboles stacijā 1,000 km) būs slēgta remonta darbu veikšanai šī gada 2. septembrī no plkst.11:30 līdz plks.16:00

Atbildīgais par remontdarbu izpildi – SIA “LDZ infrastruktūra” Daugavpils nodaļa.