Iedzīvotāju kopējā fotografēšanās

Datums: 11.08.2018
Laiks: 11:00
Vieta: Vaboles parks
Atbildīgais: Vija Pabērze