Iedzīvotāju sapulce

Datums: 28.02.2017
Laiks: 11:00 - 12:30
Vieta: Vaboles kultūras nams
Atbildīgais: A.Pabērza


Aicinām jūs aktīvi piedalīties iedzīvotāju sapulcē, kura notiks

šī gada 28. februārī plkst.11:00

Vaboles kultūras namā,

lai saņemtu informāciju par mūsu pagasta pārvaldē 2016.gadā paveikto darbu un plāniem 2017.gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai un speciālistiem.