Jauniešu deju kolektīva „Aisma” piedalīšanās Latgales novada jauniešu deju kolektīvu un Preiļu deju apriņķa svētkos „Sadancošana Preiļos 2017”

Datums: 20.05.2017
Laiks: 00:00
Vieta: Preiļi
Atbildīgais: A. Šalkovska