Jauniešu deju kolektīva „Aisma” un etnogrāfiskā ansambļa „Vabaļis” dalība Latgales mākslas svētkos „Krāsas karogā”

Datums: 21.05.2017
Laiks: 00:00
Vieta: Višķi
Atbildīgais: A.Šalkovska, I. Skrinda