Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums “Man pīdar tāvu zeme…”

Datums: 17.11.2017
Laiks: 16:00
Vieta: Vaboles KN
Atbildīgais: V. Pabērze