Pagasta lielās egles iedegšana

Datums: 19.12.2019
Laiks: 14:30
Vieta: Vaboles pagasta laukums
Atbildīgais: A. Pabērza