Svecīšu vakars Kokinišķu kapsētā

Datums: 04.11.2018
Laiks: 15:00
Vieta: Kokinišķu kapsētā
Atbildīgais: V. Pabērze