Paziņojums par nepieciešamību noslēgt (pārslēgt) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju

Pamatojoties uz iepirkuma  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā”, ID Nr. Vaboles pag.pārv.2016/1 rezultātiem, SIA “EKO LATGALE” tika piešķirtas tiesības apsaimniekot sadzīves atkritumus Vaboles pagasta administratīvajā teritorijā ar sadzīves atkritumu savākšanas tarifu EUR 9,80 par 1 m3 (bez PVN) ar darbības termiņu līdz 30.09.2019.

Kas jādara, lai noslēgtu vai pārslēgtu līgumu?

Individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem jāpiesakās līguma noslēgšanai (parakstīšanai) pa tālruni 65438392 vai 26800650, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@ekolatgale.lv . Ir iespējams pieteikt līguma nosūtīšanu pa pastu vai elektroniskā veidā.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem sapulce ar jauno atkritumu apsaimniekotāju SIA “Eko Latgale” notiks 14.09.2016. (trešdien) plkst. 18.00, Vaboles KN.

Sīkāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Vaboles pagastā var saņemt SIA “EKO LATGALE” Dunduru ielā 13a, Daugavpilī vai pa tālr. 65438392, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@ekolatgale.lv

Sīkāka informācija:

Līgumu noslēgšanas kārtība daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Līgumu noslēgšanas kārtība individuālo māju iedzīvotājiem