Paziņojums par publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Vaboles pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku ,kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Kokinišķu kapos Vaboles pagastā

Tie ir 30(trīsdesmit) bīstamie koki
Koku suga:
Bērzs
– 1 koks (diam.30 cm)
– 1 koks (diam.40cm)
– 1 koks (diam.48 cm)
– 1 koks (diam.50cm)
– 2 koki (diam.52cm)
– 1 koks (diam.56cm)
– 1 koks(diam.62 cm)
– 1 koks(diam.63 cm)
– 1 koki (diam. 76 cm)
Liepa
– 1 koks (diam.51cm)
– 1 koks (diam.55cm)
– 1 koks (diam.58cm)
– 1 koks (diam.60cm)
– 2 koki (diam.61cm)
– 1 koks (diam.63cm)
– 1 koks (diam.67cm)
– 2 koki (diam.68cm)
– 2 koki (diam.71 cm)
– 1 koks (diam.74cm)
– 1 koks (diam.77 cm)
– 1 koks (diam.82 cm)
– 2 koki (diam.86 cm)
– 1 koks (diam.88 cm)
– 1 koks (diam.100 cm)
– 1 koks (diam.110 cm)

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 10.02.2014 līdz 10.03.2014.

Lūgums Vaboles pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Vaboles pagasta pārvaldē „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov., vai arī telefoniski pa tālruni 654 75781.
Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.