Paziņojums Vaboles pagasta iedzīvotājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Paziņojums Vaboles pagasta iedzīvotājiem

 

Ar 2019. gada 30. septembri beidzas noslēgtais triju gadu līgums ar SIA ”Eko Latgale” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vaboles pagastā. Pamatojoties uz Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu un noslēgto līgumu no 2019.gada 01.oktobra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzsāks SIA “AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija), faktiskā adrese Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, tālr.29636728, 29996760, 65449032, 65449033, e- pasts aadso.ligumi@inbox.lv.

 

Atbilstoši spēkā esošā  Atkritumu apsaimniekošanas likuma (18.11.2010.) V nodaļas 16. (2.), (4.) pantam, kā arī  Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 prasībām ikviens nekustamā īpašuma (tajā skaitā vasarnīcu vai vasaras mītņu (tajā skaita dārzkopības biedrības teritorija par laika periodu, kurā uzturas) īpašnieks vai lietotājs (valdītājs, nomnieks, īrnieks, turētājs) ir atbildīgs par savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu no sava nekustamā īpašuma teritorijas, neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatu nodaļā.

 

Vaboles pagasta iedzīvotājiem līdz 2019.gada oktobra sākumam ir pienākums noslēgt līgumus ar SIA “AADSO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu.

 

Atkritumi tiks savākti katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā, sākot no plkst. 700 , jautājumu rašanās gadījumā lūdzam zvanīt uz norādītajiem tālruņa numuriem.

 

SIA “AADSO” darbinieki līgumu noslēgšanai ieradīsies Vaboles pagasta pārvaldē:

 

  1. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18. 00

 

  1. septembrī no plkst. 9.00 līdz 16. 00