PAZIŅOJUMS

Vaboles pagasta pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr.795 “Par kritēriju apstiprināšanu Daugavpils novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 4.punktu, aicina pagasta iedzīvotājus 16.oktobrī plkst. 14.30 ierasties Vaboles  kultūras namā, lai iepazītos ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu atlases kritērijiem konkursam un  piedalīties projektā ietvertā Vaboles pagasta ceļa „Vaboles st.-Aizbalti-Pudāni-Mukāni” apspriešanā.