Pētniecības gājiens kopā ar Pelēču pamatskolas gaidām

2019.gada 12.aprīlī pie Nīcgales Lielā akmens satikās Vaboles 45.gaidu vienības meitenes un Pelēču pamatskolas jaunās gaidas. Pasākuma mērķis bija popularizēt gaidismu un skautismu Latgalē un palīdzēt meitenēm no Pelēčiem izprast gaidisma darbošanās būtību. Tikšanās sākumā notika “ledus laušanas” un iepazīšanās spēles. Pēc tam meitenes veica Pētniecības gājienu pa Lielā akmens apkārtni. Katrai komandai bija jāveic 8 uzdevumi – noteiktā vietā no dabas materiāliem jāizveido uzraksts GAIDA, jānosauc visas iespējamās krāsas dabā, jāsaskaita baļķīši tiltinam, jāatrod dabas materiāli, kuri sākas ar vairākiem alfabēta burtiem un citi uzdevumi. Spraigā cīņā meitenes sarindojās uzvarētāju secībā. Pirmās trīs vietas saņēma nelielas balviņas, bet citi dalībnieki veicināšanas balviņas. Aukstais pavasara vējš bija pamatīgi izpurinājis gan meiteņu, gan skolotāju matus, tāpēc lieliski bija iekurināt ugunskuru (parunājot par ugunskuru veidiem) un cept desiņas. Vaboles gaidas visiem iemācīja gatavot arī lielisku ugunskura desertu– banānus ar šokolādi folijā. Atvadoties meitenes iemācījās gaidu rokasspiedienu un vakara novēlējumu. Tikšanās bija sirsnīga un rosinoša idejām un darbiem turpmāk.

Ingrīda Litiņa,

gaidu vadītāja