Skolēnu sporta spēles basketbolā

2014. gada 7. janvārī Špoģu vidusskolā notika Daugavpils novada skolēnu spēles basketbolā zēniem dzimušiem 1998. gadā un jaunākiem. Piedalījās arī Vaboles vidusskolas komanda.