Svecīšu vakari Vaboles pagasta kapsētās 2014. gadā

Svecīšu vakars  Vaboles pagasta kapsētās

2. novembrī

14:00 Mukānu kapsēta

15:00 Kokinišķu kapsēta—–

13:00 Motivānu kapsēta