Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 21. martā Daugavpils novada kultūras centrā

Gaisā virmo pavasaris, bet Daugavpils novada kultūras centrā 21. martā valdīja patīkams satraukums, skanēja mūzika un dimdēja deju soļi, jo notika Daugavpils novada un Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu”. Skates mērķis – apzināt un veicināt izglītības iestāžu un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību, noteikt Svētku koprepertuāra apguves līmeni tā sagatavošanas pirmajā posmā, kā arī apzināt un noteikt Svētku potenciālo dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu.

Mēs esam ceļā uz XII dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2020. gadā no 6. līdz 12. jūlijam Rīgā. Tie ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuru rīkotājs ir Valsts izglītības satura centrs. „Tas ir mūsu gēnos – sanākt kopā, izdzīvot latviskus rituālus, valodu, tautastērpu. Tas ir dvēselei, jo arī tai ir vajadzīga maize” tā teicis slavenais horeogrāfs Jānis Purviņš.

21. martā skatē piedalījās 13 tautas deju kolektīvi vecumposmā no 1. līdz 12. klasei (kopumā 234 dejotāji) no Daugavpils novada un Ilūkstes novada septiņām skolām. Kolektīvu dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, kā arī deju kolektīva skatuves kultūru un kopiespaidu vērtēja kompetenta un pieredzes bagāta žūrijas komisija šādā sastāvā: Indra Ozoliņa (XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” mākslinieciskā vadītāja, žūrijas komisijas priekšsēdētāja), Ilze Broka (J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu 1. pamatskolas deju kolektīvu “Dancarīši” un “Dancari” vadītāja), Diāna Soldāne (Daugavpils Latviešu kultūras centra deju ansambļa “Laismeņa” mākslinieciskā vadītāja). Žūrijas komisijas priekšsēdētāja, pirms rezultātu paziņošanas, uzrunājot dejotājus un skolotājus, norādīja, ka mēs esam soli tuvāk XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ka ir paveikts liels darbs, apgūts šī gada repertuārs, bet vēl ir jāstrādā, lai nākamajā gadā rezultāti būtu labāki. Indra Ozoliņa pateicās skolotājiem, organizatoriem par ieguldīto darbu un aicināja dejotājus samīļot savus vadītājus, ko arī dejotāji nekavējoties īstenoja.

Skates rezultāti:
Augstākās pakāpes diplomu ieguva Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. klašu deju kolektīvs “Ance” (vad. Dace Parša).
I pakāpes diplomu ieguva Vaboles vidusskolas 10.-12. klašu deju kolektīvs “Aisma” (vad. Anita Šalkovska), Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.-9. klašu deju kolektīvs “Ance” (vad. Anita Meikšāne) un Ilūkstes Raiņa vidusskolas 10.-12. kl.deju kolektīvs “Ance” (vad. Anita Meikšāne)
II pakāpes diplomu ieguva Špoģu vidusskolas 5.-6. klašu deju kolektīvs “Zvārgulītis” (vad. Antra Dombrovska), Medumu pamatskolas 3.-4. klašu deju kolektīvs (vad. Olga Goršantova) un Vaboles vidusskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs “Kukainīši” (vad. Ināra Podniece)
III pakāpes diplomu ieguva Kalupes pamatskolas 1.-2. klašu deju kolektīvs “Kalupīte” (vad. Inese Sauša), Lāču pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs (vad. Iveta Meškovska), Špoģu vidusskolas 3.-4. klašu deju kolektīvs “Zvārgulītis” (vad. Antra Dombrovska), Lāču pamatskolas 5.-9. klašu deju kolektīvs (vad. Iveta Meškovska), Vaboles vidusskolas 7.-9. klašu deju kolektīvs “Aismiņa” (vad. Kristīne Kucina) un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas deju kolektīvs “Ciku-caku” (vad. Sandra Vaitkeviča).

Pēc diplomu saņemšanas vērtēšanas komisija ar kolektīvu vadītājiem un organizatoriem pārrunāja par saņemto vērtējumu un skates norisi. Paldies komisijai, īpaši Indrai Ozoliņai, par izsmeļošu katra kolektīva deju priekšnesumu analīzi, uzsverot pozitīvo sniegumā, kā arī norādot, pie kā vēl būtu jāpiestrādā, lai rezultāts būtu labāks.

Paldies visiem skolotājiem un dejotājiem par ieguldīto darbu, apgūstot tautas deju kolektīvu repertuāru.
Skati organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Interešu izglītību.

Inese Zuģicka,

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes metodiķe