Tautas muzikantu saiets

Vaboles pagasta kultūras namā notika Starptautiskais Tautas muzikantu saiets, kas tika rīkots jau trīspadsmito reizi. Gadu no gada muzikantu skaits kuplinās – tautas muzikantus pārstāv ne tikai vecmeistari, bet arī vidējā un jaunākā paaudze, kas turpina kopt muzikālās tradīcijas. Uz skatuves kāpa 20 gan pašmāju, gan kaimiņnovadu mūzikas mīļotāji, kā arī ilggadējie draugi no Zarasiem.  Par mīlestību pret tautas mūziku liecināja arī  kultūras nama pārpildītās skatītāju rindas.

Individuālo tautas muzikantu godu aizstāvēja Jānis Gipters, Ilmārs Malnačs, Jānis Lazdiņš, Jāzeps Usāns, Antons Savickis, Jānis Mukāns, Viktors Vaļkovskis, Staņislavs Zabiņako, Antons Butāns, Genādijs Rudakovs,  Andrejs Turoks, Jans Poplavskis, dueti Aleksandrs Afanasenko un Aleksandrs Baginskis, Rasma un Gunārs Igauņi, kā arī Vinsents Kūkojs ar grupu “Trikmīns”, Vaboles amatierteātra “Nagaidama Prīca” vokāli instrumentālais ansamblis un Gintaras Andrijausks ar ansambli “Mandolininka” (Lietuva, Zarasi). Priecē, ka muzikantu rindas papildina arī dāmas – uz skatuves ar akordeona solo priecēja Raiņa muzeja Tadenavā vadītāja Agnese Timofejeva.

Pasākuma noslēgumā visiem dalībniekiem tika pasniegtas pateicības par piedalīšanos un neliela dāvana muzikālā instrumenta veidolā. Gan Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza, gan pasākuma iniciators un rīkotājs Artūrs Uškāns izteica cerību, ka arī nākamgad visi sanāks tikpat kuplā skaitā uz jau par tradīciju kļuvušo pasākumu.

Tautas muzikantu saietu rīkoja Vaboles pagasta pārvalde sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi.