Telpas “Pagrabiņš” labiekārtošana

2018.gada pavasarī Daugavpils novada dome izsludināja projektu konkursu jauniešiem “Uzlabo savu ikdienu”. Šī projekta ietvaros Vaboles vidusskolas aktīvo jauniešu grupa strādāja pie projekta “Telpas “Pagrabiņš” labiekārtošana”. Pēc skolas renovācijas darbiem atbrīvojās pagrabtelpas, kuras tika nolemts labiekārtot tā, lai Vaboles vidusskolas skolēni un citi pagasta jaunieši varētu izmantot brīvā laika pavadīšanai. Tā kā skolā tādas atsevišķas atpūtas telpas nebija, tad visbiežāk skolēni savu brīvo laiku pavadīja sporta zālē vai skolas gaiteņos. Bet tagad ir iespēja apmeklēt “Pagrabiņu”, kas projekta ietvaros ir gan aprīkots ar novusa galdu, dažādām galda spēlēm, projektoru un ekrānu, gan arī mājīgi noformēts ar pašu skolēnu zīmējumiem un telpiskiem mākslas objektiem. Laika gaitā ir paredzēts galda spēļu klāstu papildināt. ”Pagrabiņā” būs iespēja gan pavadīt brīvo laiku, gan rīkot klases vakarus, gan dažādas nodarbības.

FOTOGALERIJA

Kristīne Kucina,

direktores vietniece audzināšanas jomā