Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi

Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 5. panta otro daļu, kas nosaka, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, Vaboles pagasta pārvalde paziņo, ka no 2013.gada 11.aprīļa slēdz kustību transportam ar kopējo masu lielāku par 7,0 t (septiņām tonnām) uz Vaboles pagasta pārvaldes autoceļiem:

94-1 Dzelceļa pārbrauktuve – Motivāni

94-2 Krogasēta – Asaisstūris

94-3 Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni

94-8 Vabole – Kneika – Ceglinieki