Vaboles pagasta konkursa-skates “Uz 2017.gada sliekšņa” laureātu godināšana pasākumā “Veco – Jauno gadu sagaidot”

Spītējot ziemas spelgonim, Vaboles pagasta kultūras namā 8.janvārī ļaudis pulcējās uz vienu no gada siltākajiem un sirsnīgākajiem pasākumiem- šeit bija ieradušies tie, kas ar savu īpašumu svētku noformējumu dara prieku ne vien savai ģimenei, bet tuvākiem un tālākiem kaimiņiem, radot Ziemassvētku noskaņu visā Vaboles pagastā. Pasākumā “Veco – Jauno gadu sagaidot” tika godināti Vaboles pagasta konkursa-skates “Uz 2017.gada sliekšņa” laureāti.
Konkursa žūrija izvērtēja 45 gaumīgi rotātas privātmājas, 8 iestādes un uzņēmumus, kā arī 6 daudzdzīvokļu māju trepju telpas.
Apkopojot konkursa rezultātus, privātmāju grupā par līderiem krāšņumā ar daudz dažādām gaismiņu virtenēm izrotāto mājas fasādi un apkārtni, kā arī pašu veidotiem tematiskiem roku darbiem tika nominēta Ignatānu ģimenes mājas „Mazie Ratnieki 1”, Regīnas Orbidānes mājas „Meža Mackeviči”, 2.vietā – Renātes Litiņas mājas „Zīles”, savukārt 3. vietu ieguva veseli seši nominanti-Vilcānu ģimenes mājas „Kļavas”, Žuku ģimenes mājas „Dominiki”, Rubinu ģimenes mājas „Akācijas”, Žilvinsku ģimenes mājas „Sniegi”, Strupo ģimenes mājas „Kārkliņi”, Jankovsku ģimenes mājas „Alksnīši”. Visi pārējie īpašumi tika apbalvoti ar pateicībām un nelielām, svētkus simbolizējošām veltēm.
Kucinu ģimenes mājas „Vērdiņi” un Salīšu ģimenes mājas „Krastiņi” saņēma Vaboles pagasta pārvaldes pateicību par izcilu sniegumu konkursā-skatē “Uz 2017.gada sliekšņa”, jo pēc vairākkārtējām uzvarām pagasta konkursā abi īpašumi Vaboli šogad pārstāvēja Daugavpils novada konkursā-skatē „Sagaidot 2017.gadu”.
Sarosījušies bija arī daudzstāvu dzīvojamo māju iedzīvotāji – daudzdzīvokļu mājas Parka 3 pirmajai trepju telpai tika piešķirta godalgotā 1.vieta, Parka 4 pirmajai trepju telpai un Parka 2 trepju telpai – 2.vieta . Mājas Parka 3 otrās un trešās trepju telpu svētku noformējumi saņēma pateicības un veicināšanas balvas.
Par acīm un sirdīm tīkamu svētku noformējumu šogad bija parūpējušies iestādes un uzņēmumi, kas saņēma pateicības. Īpašs paldies tika Vaboles vidusskolai (direktore Elita Skrupska), Vaboles kultūras namam (direktore Vija Pabērze), Skrindu dzimtas muzejam (direktore Anna Lazdāne), kas arī piedalījās Daugavpils novada skatē.
Laureāti dāvanā saņēma arī Artūra Lapas muzikālos veltījumus, kura dziedājumam pievienojās visi klātesošie. Pasākuma silto atmosfēru vairoja sarunas pie kafijas un kliņģera.

FOTOGALERIJA

Kultūras nama direktore

Vija Pabērze